Barcode System - Supplier and Solution Provider

Barcode Scanner - เครื่องอ่านบาร์โค้ด

เครื่องอ่านบาร์โค้ด (Barcode Scanner) เป็นอุปกรณ์ที่มีหน้าที่นำข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ เฉกเช่นเดียวกันกับคีบอร์ด แต่มีคุณสมบัติเพิ่มเติมคือความสามารถในการอ่านแท่งบาร์โค้ดแล้วนำไปประมวลผลเป็นข้อมูลที่สามารถเข้าใจได้ด้วยคอมพิวเตอร์ก่อนส่งต่อให้กับระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของความรวดเร็วและแม่นยำในการทำงาน แทนการใช้แรงงานคนในการพิมพ์ข้อมูลเข้าสู่ระบบทีละตัวอักษรซึ่งสามารถเกิดข้อผิดพลา

Data Collector - เครื่องเก็บข้อมูลบาร์โค้ด

เครื่องเก็บข้อมูลบาร์โค้ด หรือ เครื่อง PDA เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการนำเข้าข้อมูลเพื่อประมวลผลและส่งค่าต่อไปยังปลายทาง หรือในตัวเครื่องก็ยังมีหน่วยความจำที่สามารถเก็บข้อมูลไว้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับแอพพลิเคชั่นต่างๆในภายหลังได้อีกด้วย

 

Barcode Label Printer - เครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด

เครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด เป็น อุปกรณ์ที่ใช้ในการพิมพ์บาร์โค้ด, ข้อความ หรือรูปภาพลงไปยังสติ๊กเกอร์แบบเข้าม้วน ซึ่งจุดเด่นของเครื่องพิมพ์ประเภทนี้คือ มีการใช้เซนเซอร์ในการจับช่องว่างระหว่างสติ๊กเกอร์ ซึ่งทำให้สามารถพิมพ์สิ่งต่างๆลงไปบนสติ๊กเกอร์ขนาดเล็กที่ตัดไว้เรียบร้อยมาก่อนแล้วได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้น และสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องเป็นจำนวนหลายพันดวง ซึ่งจะสร้างความสะดวกและรวดเร็วให้ก

Receipt Printer - เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ มีลักษณะการทำงานเหมือนเครื่องปริ๊นเตอร์ทั่วไปตามบ้าน แต่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้สำหรับการทำงานกับกระดาษม้วนใบเสร็จโดยเฉพาะ เพื่อใช้ในการพิมพ์ใบเสร็จอย่างย่อหรือสลิป และเพื่อให้มีขนาดที่กระทัดรัดเหมาะสมกับงาน นิยมใช้กันในธุรกิจประเภท ร้านสะดวกซื้อ, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, ร้านอาหาร, ร้านขายสินค้าทั่วไปตามห้างสรรพสินค้า, ฯลฯ ที่ต้องการความรวดเร็วในการออกบิลใบเสร็จให้ลูกค้า

Cash Drawer - ลิ้นชักเก็บเงิน

ลิ้นชักเก็บเงิน เหมาะกับการใช้งานของธุรกิจที่มีการทำหน้าร้านเพื่อขายสินค้า โดยจะช่วยให้การเก็บเงินมีความเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น ทำให้การเก็บเงินและทอนเงินเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง นอกจากนี้ยังช่วยให้มีความปลอดภัยสำหรับเงินสดมากยิ่งขึ้น เนื่องจากลิ้นชักเก็บเงินจะเปิดแค่ใน 2 กรณี คือ การใช้กุญแจในการไขเปิด (ซึ่งกุญแจควรจะถูกเก็บไว้โดยคนที่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบเงิน หรือผู้จัดการร้านค้า) หรื

Barcode Sticker or Label - สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด

สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด เป็นส่วนประกอบหนึ่งของเครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด (Barcode Label Printer) หรือเครื่องพิมพ์ในระบบความร้อน (Thermal Transfer) โดยจะมีเนื้อสติ๊กเกอร์หลักๆอยู่ด้วยกันหลากหลายชนิด เช่น สติ๊กเกอร์เนื้อกึ่งมันกึ่งด้าน, เนื้อขาวด้าน, เนื้อขาวเงา, เนื้อ PP, เนื้อ Direct Thermal, เนื้อฟรอยด์เทา และ ฯลฯ สติ๊กเกอร์ทุกแบบสามารถใ

Barcode Ribbon - หมึกพิมพ์ริบบอน

หมึกพิมพ์ริบบอน เป็นส่วนประกอบหนึ่งของเครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด (Barcode Label Printer) หรือเครื่องพิมพ์ในระบบความร้อน (Thermal Transfer) ซึ่งหมึกพิมพ์ริบบอนนั้นจะมีอยู่ 3 ชนิดหลักๆด้วยกัน คือ Wax, Wax/Resin และ Resin หมึกพิมพ์ริบบอนทั้งสามแบบสามารถใช้ได้กับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดทุกยี่ห้อ ไม่ว่าจะเป็น TSC, Intermec, Zebra, Argox และยี

Receipt Paper - กระดาษม้วนใบเสร็จ

กระดาษใบเสร็จ มีลักษณะเป็นกระดาษที่มีหน้ากว้างไม่มากนักนำมาเข้าม้วน โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ตามคุณสมบัติของการนำไปใช้งานกับชนิดของเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ คือ