Barcode Label Printer - เครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด

เครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด เป็น อุปกรณ์ที่ใช้ในการพิมพ์บาร์โค้ด, ข้อความ หรือรูปภาพลงไปยังสติ๊กเกอร์แบบเข้าม้วน ซึ่งจุดเด่นของเครื่องพิมพ์ประเภทนี้คือ มีการใช้เซนเซอร์ในการจับช่องว่างระหว่างสติ๊กเกอร์ ซึ่งทำให้สามารถพิมพ์สิ่งต่างๆลงไปบนสติ๊กเกอร์ขนาดเล็กที่ตัดไว้เรียบร้อยมาก่อนแล้วได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้น และสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องเป็นจำนวนหลายพันดวง ซึ่งจะสร้างความสะดวกและรวดเร็วให้กับผู้ใช้งานมากกว่าการพิมพ์งานสติ๊กเกอร์ลงบนกระดาษสติ๊กเกอร์แผ่น และต้องมาตัดสติ๊กเกอร์เป็นดวงๆในภายหลัง

 

เครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค้ดนิยมใช้กันในงานหลากหลายประเภทเช่น การทำฉลากรายละเอียดสินค้า, การทำฉลากติดข้อมูลการส่งของ, การติดเครื่องหมายการรับประกัน, การติดยี่ห้อสินค้า, การติดทรัพย์สิน, การติดราคา, ฯลฯ

 

โดยทั่วไปแล้ว เครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค้ดจะถูกออกแบบมาให้มีขนาดหน้ากว้างที่เฉพาะเจาะจง โดยส่วนมากจะเป็นหน้ากว้างประมาณ 4 นิ้ว เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกๆผู้ผลิต และขนาดหมึกพิมพ์ริบบอนขนาดมาตรฐานที่มีขายกันทั่วไปตามท้องตลาดแบบไม่ต้องสั่งตัด ก็ถูกออกแบบมาเพื่อให้มีหน้ากว้างของริบบอนที่พอดีกับเครื่องพิมพ์ในขนาดนี้

 

เครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์ สามารถแบ่งได้ตามลักษณะการทำงานออกเป็น 2 ประเภทด้วยกัน คือ เครื่องพิมพ์แบบ Transfer Thermal Printer และเครื่องพิมพ์แบบ Direct Thermal Printer ซึ่งเครื่องพิมพ์ทั้งสองแบบมีข้อแตกต่างกันในขั้นตอนของการพิมพ์เล็กน้อย คือ

 

1. เครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์แบบ Transfer Thermal จะใช้ความร้อนในการละลายสารเคลือบหมึกพิมพ์ริบบอนเพื่อให้ไปติดอยู่บนตัวสติ๊กเกอร์ ซึ่งเครื่องพิมพ์ประเภทนี้จะได้รับความนิยมมากกว่าเครื่องพิมพ์ในแบบ Direct Thermal เพราะข้อมูลต่างๆบนตัวสติ๊กเกอร์จะอยู่ได้คงทนนานกว่า และยังสามารถประยุกต์ใช้ได้กับสติ๊กเกอร์และหมึกพิมพ์ริบบอนหลากหลายประเภท

 

2. เครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์แบบ Direct Thermal จะมีลักษณะการทำงานแบบตรงกันข้ามกับเครื่องพิมพ์แบบ Thermal Transfer คือจะไม่มีการใช้หมึกพิมพ์ริบบอนในขั้นตอนการผลิต แต่จะเป็นการใช้ความร้อนทำปฏิกิริยากับเคมีบนตัวสติ๊กเกอร์แบบ Direct Thermal เพื่อให้เกิดข้อความต่างๆแทน ซึ่งเครื่องพิมพ์ชนิดนี้จึงมีข้อจำกัดที่จะต้องใช้สติ๊กเกอร์แบบ Direct Thermal ในการทำงานร่วมกันเท่านั้น และข้อมูลบนตัวสติ๊กเกอร์จะเลือนหายไปตามกาลเวลาเร็วกว่าเครื่องพิมพ์ที่ใช้หมึกเป็นตัวกลาง

 

 

เครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค้ดที่เราจัดจำหน่ายมีอยู่ 3 ยี่ห้อด้วยกัน คือ TSC, Intermec และ Zebra ซึ่งแต่ละยี่ห้อนั้นเป็นยี่ห้อที่ได้รับความนิยมในตลาด มีราคาที่สมเหตุสมผล และสามารถไว้วางใจในคุณภาพได้ โดยผู้ใช้สามารถเข้าไปดูรายละเอียดพร้อมทั้ง data sheet ของสินค้าแต่ละรุ่นของทั้ง 3 ยี่ห้อนี้ได้ที่หน้ารวมสินค้าของสินค้าแต่ละยี่ห้อ