Knowledge and News - สาระน่ารู้และข่าวสาร

ประวัติและความเป็นมาของบาร์โค้ด

ความคิดในการพัฒนาระบบการเก็บข้อมูล และการอ่านข้อมูลโดยอัตโนมัตินั้นเริ่มขึ้นในปีคริสตศักราช 1932 โดยกลุ่มนักศึกษาที่นำโดย Wallace Flint จากมหาวิทยาลัย Harvard ได้นำเสนอโครงการที่จะให้ใช้บัตรเจาะรูเป็นตัวกำหนดรหัสสินค้า และให้ลูกค้าซื้อสินค้าจากแคตตาล็อก โดยเมื่อนำบัตรตอกมาใส่ลงเครื่องอ่าน ระบบจะสามารถดึงเอาสินค้าชิ้นนั้นออกมาจากห้องเก็บสินค้า พร้อมทั้งออกบิลและตัดสต๊อกโดยอัตโนมัติ

 

สติ๊กเกอร์แต่ละเนื้อแตกต่างกันอย่างไร

สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด แต่ละเนื้อจะแตกต่างกันที่คุณสมบัติ และลักษณะของการนำไปใช้งาน ซึ่งจะมีอยู่ 8 ชนิดหลักๆด้วยกัน ดังต่อไปนี้

 

หมึกพิมพ์ริบบอนแต่ละเนื้อแตกต่างกันอย่างไร

หมึกพิมพ์ริบบอน แต่ละเนื้อจะแตกต่างกันที่คุณสมบัติ และลักษณะของการนำไปใช้งาน ซึ่งจะมีอยู่ 3 ชนิดหลักๆด้วยกัน ดังต่อไปนี้
 

วิธีการแก้ปัญหา TSC TTP-247 Plus เบื้องต้น

เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่อาจจะเกิดเมื่อใช้งานเครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์ยี่ห้อ TSC รุ่น TTP-247 ได้ และไม่เกิดปัญหาการติดขัดในการทำงาน เราจึงนำคลิปสาธิตการตั้งค่าต่างๆ และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นจากทางผู้ผลิตมาให้ลองศึกษากันดูครับ

 

วิธีการแก้ปัญหา TSC TTP-244 Plus เบื้องต้น

เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่อาจจะเกิดเมื่อใช้งานเครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์ยี่ห้อ TSC รุ่น TTP-244 ได้ และไม่เกิดปัญหาการติดขัดในการทำงาน เราจึงนำคลิปสาธิตการตั้งค่าต่างๆ และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นจากทางผู้ผลิตมาให้ลองศึกษากันดูครับ