POS Software - NanoPOS

บริษัท เคเอส 1689 จำกัด ได้มีการพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อใช้ในธุรกิจซื้อมา-ขายไป, ร้านโชว์ห่วย หรือร้านมินิมาร์ท, โปรแกรมขายหน้าร้าน POS สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ซึ่งน่าจะตอบโจทย์ของผู้ใช้ที่ต้องการโปรแกรมขายของที่ใช้งานง่าย และสามารถใช้งานได้จริง ในโปรแกรมสำเร็จรูปนั้น จะมีราคาที่ถูกกว่าโปรแกรมที่เขียนขึ้นมาใหม่อย่างมาก เพราะเป็นโปรแกรมที่เขียนสำเร็จไว้แล้ว พร้อมใช้งานได้ทันที แต่จะไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบหน้าตาโปรแกรมเพิ่มเติมได้จากเดิมที่ทำไว้อยู่แล้ว

 

โปรแกรม nanoPOS สามารถติดตั้งได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว ด้วยไฟล์ติดตั้ง Installer ที่ทำการติดตั้งไฟล์ให้โดยอัตโนมัติ และภายหลังจากติดตั้งโปรแกรมในครั้งแรกแล้ว ในทุกๆครั้งที่ทางบริษัทมีการแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆของตัวโปรแกรม โปรแกรมของลูกค้าจะทำการอั๊พเดทระบบตามเซอเวอร์ของทางบริษัทโดยอัติโนมัติเสมอ (มีระบบ Updater) หากทางลูกค้าเปิดโปรแกรมในขณะที่ต่ออินเตอร์เน็ตอยู่ ดังนั้นลูกค้าจึงสามารถมั่นใจได้ว่า หากโปรแกรมมีการพัฒนาหรือแก้ไขข้อบกพร่องใดๆขึ้นก็ตาม โปรแกรมของลูกค้าจะได้รับการอั๊พเดทอย่างอัตโนมัติโดยไม่ต้องเสียเวลามาติดตั้งโปรแกรมใหม่อีกครั้ง และข้อมูลทั้งหมดในโปรแกรมจะยังอยู่ครบถ้วนตามเดิม

 

ตัวอย่างโปรแกรม nanoPOS

 

 

สามารถ Download โปรแกรม nanoPOS ได้ที่ Link ด้านบนฟรี และสามารถ Download คู่มือโปรแกรม nanoPOS ได้ที่นี่ โดยหลังจากติดตั้งโปรแกรมเสร็จ ให้กดที่ Demo Version เพื่อเริ่มต้นโปรแกรมใน version ทดลองฟรี โดยใน version ทดลอง ลูกค้าจะสามารถขายสินค้าได้ทั้งสิ้น 10 ใบเสร็จ และต้อง Register เป็นตัว Full Version หากต้องการใช้งานแบบไม่จำกัด โดยตัว Full Version มีค่าลิขสิทธิ์อยู่ที่ Serial Number ละ 7,000 บาท เมื่อทำการชำระค่า License เสร็จแล้ว จะสามารถนำ Serial Number ใส่หน้าโปรแกรม และเริ่มการใช้งานแบบ Full Version ได้ทันที

 

สำหรับ Windows ในบางเวอร์ชั่น ที่ไม่ได้ทำการอั๊พเดทมาเป็นระยะเวลานานแล้ว อาจจะต้องทำการติดตั้ง .NET Framework เวอร์ชั่นใหม่ก่อนการเริ่มใช้งานโปรแกรมครั้งแรก

 

คุณสมบัติของโปรแกรม nanoPOS

- แยก user ได้ พนักงานแต่ละคนมี user password ของตัวเอง
- จำกัดสิทธิ์การใช้งานในแต่ละส่วนได้ เช่น ให้ นาย A ดูข้อมูล Stock ได้ แต่ไม่สามารถดูข้อมูลลูกค้าได้
- บันทึกข้อมูลรายละเอียดของพนักงานได้
- สามารถค้นหาข้อมูลพนักงาน จากชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และข้อมูลอื่นๆ ได้

 
- บันทึกข้อมูลรายละเอียดลูกค้าได้
- สามารถค้นหาข้อมูลลูกค้า จากชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และข้อมูลอื่นๆ ได้
- กำหนดระดับราคาขาย สำหรับลูกค้าแต่ละรายได้
- กำหนดส่วนลดเปอร์เซ็นต์ สำหรับลูกค้าแต่ละรายได้

 
- มี Quick List สำหรับ เพิ่มสินค้าที่มีการขายบ่อย ไว้ที่แถบด้านซ้ายของหน้าจอขาย เพื่อความสะดวกในการใช้งาน
- สามารถแก้ไขราคาขายสินค้า รายตัว เฉพาะในบิลนั้นๆได้
- สามารถแก้ไขจำนวนสินค้าที่ขายได้
- สามารถยกเลิกสินค้าที่ยิงเข้าหน้าจอขายไปแล้วในขณะที่ขายได้
- สามารถให้ส่วนลดเปอร์เซ็นต์เฉพาะบิลได้
- สามารถยิงรหัสสินค้าหรือ barcode เพื่อทำการขายได้
- สามารถเลือกรายการสินค้า โดยค้นหาจากชื่อ หรือรหัสสินค้าได้ (ในกรณีที่สินค้าไม่มี barcode)
- สามารถเลือกรายชื่อลูกค้า โดยค้นหาจากเบอร์โทรศัพท์ ชื่อ เลขบัตรประจำตัวประชาชน ได้
- สามารถพิมพ์บิลขายย้อนหลังได้
- สามารถยกเลิกบิลเก่าได้
- สามารถสรุปสินค้ารายวันที่ขายไปได้
- โปรแกรม รวมยอดบิล ให้เอง
- โปรแกรม คิดยอดส่วนลดให้เอง
- โปรแกรมคำนวณเงินทอนให้เอง
- โปรแกรมสั่งพิมพ์บิลอัตโนมัติ (ไม่พิมพ์ก็ได้) พร้อมให้ลิ้นชักเด้ง
- โปรแกรม สามารถเก็บข้อมูลแยกว่ารับเงินสดเท่าไหร่ รับบัตรเครดิตเท่าไหร่ เพื่อไว้สรุปยอดสิ้นวันได้
- สามารถดูได้ว่าสินค้าที่จะขายมีจำนวนคงเหลือในสสต๊อกเท่าไหร่
- สามารถพิมพ์บิลออกมาได้ 4 ขนาด 58 mm. 75 mm. 80 mm. และ A4

 
- สามารถตั้งค่าหัวบิลได้เอง
- สามารถตั้งรูป Logo บริษัทได้เอง
- สามารถกำหนด Vat ได้
- สามารถกำหนดเลขที่บิลขายได้
- สามารถกำหนดจำนวนสำเนาของใบเสร็จได้
- สามารถกำหนดได้ว่า ห้ามลดราคาเกินระดับราคาไหน (1, 2, 3, 4)
- สามารถกำหนดได้ว่า ห้ามลดราคาเกินกี่เปอร์เซ็นต์
- สามารถตั้งรหัสลับ เพื่อใช้ในการทำงานบางอย่างที่ต้องมีสิทธิ์ เช่น ลบรายชื่อลูกค้า หรือรายชื่อพนักงาน ได้

 
- บันทึกข้อมูลรายละเอียดสินค้าได้
- สามารถกำหนดราคาขาย ของสินค้าแต่ละอย่างได้ 4 ระดับ
- สามารถกำหนดส่วนลดเปอร์เซ็นต์สูงสุด สำหรับสินค้าแต่ละชนิดได้ เช่น สินค้า A ลดได้สูงสุด 0 เปอร์เซ็นต์ แปลว่า ถึงลูกค้าจะได้ส่วนลดทั้งบิล ก็จะไม่เอาสินค้า A ไปคำนวณคิดส่วนลด
- สามารถค้นหาสินค้าจากชื่อ และข้อมูลอื่นๆได้
- สามารถเพิ่มรูปสินค้าได้
- สามารถกำหนด จำนวนขั้นต่ำของสต๊อก เพื่อสั่งซื้อได้
- สามารถบันทึกรายละเอียดอื่นๆ สำหรับสินค้าได้
- สามารถออกรายงานสินค้าคงเหลือได้
- สามารถพิมพ์บาร์โค้ดสินค้าได้
- สามารถออกรายงานสินค้าถึงจุดสั่งซื้อได้

 
- สามารถออกรายงานขาย แยกตามวัน เดือน ปี หรือช่วงวันได้
- สามารถออกรายงานขาย แยกตามสินค้าได้
- สามารถออกรายงานขาย แยกตามพนักงานได้
- สามารถออกรายงานขาย แยกตามรายลูกค้าได้

 
- เหมาะสำหรับธุรกิจค้าปลีกขนาดเล็กโดยเฉพาะ
- ออกแบบมาให้ใช้งานง่าย เพื่อขจัดความยุ่งยากและข้อผิดพลาดที่ร้านค่าขนาดเล็กประสบปัญหาอยู่