TSC - Barcode Label Printer

TE210

TE210

เครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด TSC TE210 เป็นเครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์แบบตั้งโต๊ะรุ่นล่าสุดของ TSC ถูกออกแบบให้มีความทันสมัย การจัดวางส่วนต่างๆภายในที่ดีขึ้น มีความเร็วในการพิมพ์ 6 นิ้วต่อวินาที มีความละเอียด 203 dpi หน้ากว้างในการพิมพ์สติ๊กเกอร์ 4 นิ้ว เหมาะสำหรับการใช้งานในทุกๆธุรกิจ

Read More

TTP-247

TTP-247

เครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด TSC TTP-247 มีความละเอียด 203 dpi รองรับการทำงานครบทั้ง 4 พอร์ต คือ USB, RS232, Parallel และ Ethernet มีความเร็วในการพิมพ์ถึง 7 นิ้วต่อวินาที หน้ากว้างในการพิมพ์สติ๊กเกอร์ 4 นิ้ว เหมาะสำหรับการใช้งานในทุกๆธุรกิจ

Read More

TA210

TA210

เครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด TSC TA210 มีความละเอียด 203 dpi รองรับการทำงานด้วยพอร์ต USB มีความเร็วในการพิมพ์ 5 นิ้วต่อวินาที หน้ากว้างในการพิมพ์สติ๊กเกอร์ 4 นิ้ว เป็นเครื่องพิมพ์ขนาดเล็ก-กลาง ราคาประหยัด

Read More

Showing posts 1 - 10 of 10