Voyager 1452g

In category Barcode Scanner


Honeywell 1452g
เครื่องอ่านบาร์โค้ด Honeywell 1452g เป็นเครื่องสแกนแบบไร้สาย 1D/2D สแกนบาร์โค้ดได้กว้าง 4.2 นิ้ว เป็นรุ่นที่ใช้งานง่าย คล่องตัวสูงกระทัดรัด เหมาะกับร้านค้าปลีก เคาเตอร์โรงพยาบาลและธุรกิจไปรษณีย์ แบตเตอร์รี่ใช้งานได้ยาวนาน 14 ชั่วโมง
Scan engine
รูปแบบวิธีการสแกนบาร์โค้ด
Area-Imaging Scanner
Connection
การเชื่อมต่อ
Wireless
Decode capabilities
ความสามารถในการอ่านบาร์โค้ด
1D Barcode Symbologies, 2D Barcode Symbologies
Environmental sealing
ค่ามาตรฐานการกันน้ำและกันฝุ่น
Scanner: IP42 | Charger/Communication Base: IP41
Weight
น้ำหนัก
Scanner: 210g | Charger/Communication Base: 179g
Price
ราคา
xx,xxx บาท
Download Datasheet (1452g.pdf)