Youjie - Barcode Scanner

YJ3300

YJ3300

เครื่องอ่านบาร์โค้ด Youjie YJ3300 เป็นเครื่องสแกนเลเซอร์แบบ 1D ราคาถูก ภายใต้แบรนด์ Youjie ซึ่งเป็นแบรนด์ลูกของ Honeywell มีคุณภาพอยู่ภายใต้การดูแลมาตรฐาน มีความง่ายต่อการติดตั้งและใช้งาน ใช้งานแบบมือจับเป็นปืนยิง

Read More

Showing posts 1 - 3 of 3