Join Our Team - ร่วมงานกับเรา

Location: Phra Khanong, Bangkok		Department: Sales
Type: Full Time					Min. Experience: Entry-Mid Level (0 - 3 yrs.)

ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน (จันทร์ - ศุกร์)

สมัครงาน โดยการส่ง Resume มาที่อีเมลล์ hr@ks-barcode.com แล้วบริษัทจะทำการติดต่อไปเพื่อเรียกสัมภาษณ์งานที่บริษัท

รายละเอียดของงาน:
- เข้าพบลูกค้าเพื่อนำเสนอ Product และ Solution ของทางบริษัท - ทำ Sales Report ของตนเองทุกสัปดาห์ และสรุปผลการขายและรายละเอียดการเข้าพบลูกค้า - สร้างยอดขาย และสายสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า - ติดตามการขายผ่านทางอีเมลล์, โทรศัพท์, การเข้าพบ, อื่นๆ - วิเคราะห์สาเหตุที่ลูกค้าไม่ซื้อสินค้าได้ - ดูแลลูกค้าเก่า และหาลูกค้าใหม่เพื่อเพิ่มยอดขาย
คุณสมบัติของผู้สมัคร:
- เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี - มีใบขับขี่รถยนต์ และมีรถยนต์ส่วนตัว - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Word, Excel และอินเตอร์เน็ตได้ดี - มีความมุ่งมั่นและกระตือรือร้น มีบุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี - มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง ตรงต่อเวลา ขาด-ลา แจ้งล่วงหน้า - ชอบการพบปะลูกค้า - สามารถ อ่าน/เขียน ภาษาอังกฤษ ได้ (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) - มีประสบการณ์ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
สวัสดิการ:
- ประกันสังคม - ค่าคอมมิชชั่นจากยอดขาย และกำไร - ค่าแก๊สหรือน้ำมันรถยนต์ - ค่าโทรศัพท์ - โบนัสปลายปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ และประสิทธิภาพการทำงาน) - ผลประโยชน์อื่นๆตามหน้าที่ตำแหน่งงาน - เครื่องดื่มขวด-กระป๋อง ฟรี ภายในออฟฟิศ - ทริปประจำปี 1-2 ครั้ง

Location: Phra Khanong, Bangkok		Department: Technology
Type: Full Time					Min. Experience: Entry-Mid Level (0 - 3 yrs.)

ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน (จันทร์ - ศุกร์)

สมัครงาน โดยการส่ง Resume มาที่อีเมลล์ hr@ks-barcode.com แล้วบริษัทจะทำการติดต่อไปเพื่อเรียกสัมภาษณ์งานที่บริษัท

รายละเอียดของงาน:
- Planning, Design and Develop Web Application both Front-End and Back-End - Maintain and Support any issues / incidents - Adhering to Company guideline in Software Development
คุณสมบัติของผู้สมัคร:
- เพศชาย หรือ หญิง ไม่จำกัดอายุ - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี - Strong knowledge in C#, Html, CSS, JavaScript (Both Front-End and Back-End languages) - Familiar with ASP.NET MVC 4, 5 Framework - Diligent, Self-learner with responsibility and eager to learn - รับผิดชอบหน้าที่ ขาด-ลา แจ้งล่วงหน้า - มีประสบการณ์ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
สวัสดิการ:
- ประกันสังคม - โบนัสปลายปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ และประสิทธิภาพการทำงาน) - ผลประโยชน์อื่นๆตามหน้าที่ตำแหน่งงาน
- เครื่องดื่มขวด-กระป๋อง ฟรี ภายในออฟฟิศ
- ทริปประจำปี 1-2 ครั้ง

Location: Phra Khanong, Bangkok		Department: Sales
Type: Full Time					Min. Experience: Entry-Mid Level (1 - 4 yrs.)

ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน (จันทร์ - ศุกร์)

สมัครงาน โดยการส่ง Resume มาที่อีเมลล์ hr@ks-barcode.com แล้วบริษัทจะทำการติดต่อไปเพื่อเรียกสัมภาษณ์งานที่บริษัท

รายละเอียดของงาน:
- จัดทำเอกสารต่างๆภายในบริษัท - ลงข้อมูลในระบบของบริษัท - ประสานงานและให้ความช่วยเหลือสนับสนุนพนักงานขาย - จัดเตรียมสินค้าสำหรับส่งหรือสาธิต - หาข้อมูลเบื้องต้นทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย - แก้ไขปัญหาเบื้องต้นด้านเทคนิคให้กับลูกค้า
คุณสมบัติของผู้สมัคร:
- เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี - วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. - ปวส. หรือ ปริญญาตรี - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Word, Excel และอินเตอร์เน็ตได้ดี - ใส่ใจรายละเอียด รอบคอบ ทำงานรวดเร็ว - สามารถอ่าน/เขียน ภาษาไทย ได้ดีมาก - รับผิดชอบหน้าที่ ตรงต่อเวลา ขาด-ลา แจ้งล่วงหน้า - สามารถ อ่าน/เขียน ภาษาอังกฤษ ได้ (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) - มีประสบการณ์ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
สวัสดิการ:
- ประกันสังคม - โบนัสปลายปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ และประสิทธิภาพการทำงาน) - ค่าทำงานล่วงเวลา (หลังจากผ่านช่วงทดลองงาน) - ผลประโยชน์อื่นๆตามหน้าที่ตำแหน่งงาน
- เครื่องดื่มขวด-กระป๋อง ฟรี ภายในออฟฟิศ
- ทริปประจำปี 1-2 ครั้ง