Knowledge and News - สาระน่ารู้และข่าวสาร

ประวัติและความเป็นมาของบาร์โค้ด

ประวัติและความเป็นมาของบาร์โค้ด

ความคิดในการพัฒนาระบบการเก็บข้อมูล และการอ่านข้อมูลโดยอัตโนมัตินั้นเริ่มขึ้นในปีคริสตศักราช 1932 โดยกลุ่มนักศึกษาที่นำโดย Wallace Flint จากมหาวิทยาลัย Harvard ได้นำเสนอโครงการที่จะให้ใช้บัตรเจาะรูเป็นตัวกำหนดรหัสสินค้า และให้ลูกค้าซื้อสินค้าจากแคตตาล็อก โดยเมื่อนำบัตรตอกมาใส่ลงเครื่องอ่าน ระบบจะสามารถดึงเอาสินค้าชิ้นนั้นออกมาจากห้องเก็บสินค้า พร้อมทั้งออกบิลและตัดสต๊อกโดยอัตโนมัติ

Read More


เนื้อสติ๊กเกอร์แต่ละประเภท

เนื้อสติ๊กเกอร์แต่ละประเภท

สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด แต่ละเนื้อจะแตกต่างกันที่คุณสมบัติ และลักษณะของการนำไปใช้งาน ซึ่งจะมีอยู่ 8 ชนิดหลักๆด้วยกัน

Read More


หมึกพิมพ์ริบบอนแต่ละประเภท

หมึกพิมพ์ริบบอนแต่ละประเภท

หมึกพิมพ์ริบบอน แต่ละเนื้อจะแตกต่างกันที่คุณสมบัติ และลักษณะของการนำไปใช้งาน ซึ่งจะมีอยู่ 3 ชนิดหลักๆด้วยกัน

Read More


วิธีการแก้ปัญหา TSC TTP-247 เบื้องต้น

วิธีการแก้ปัญหา TSC TTP-247 เบื้องต้น

คลิปสาธิตวิธีการใส่สติ๊กเกอร์ ใส่หมึกพิมพ์ริบบอน การตั้งค่าต่างๆ และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นจากทางผู้ผลิต สำหรับ เครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์ (Barcode Label Printer) ยี่ห้อ TSC รุ่น TTP-247

Read More


วิธีการแก้ปัญหา TSC TE200 เบื้องต้น

วิธีการแก้ปัญหา TSC TE200 เบื้องต้น

คลิปสาธิตวิธีการใส่สติ๊กเกอร์ ใส่หมึกพิมพ์ริบบอน การตั้งค่าต่างๆ และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นจากทางผู้ผลิต สำหรับ เครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์ (Barcode Label Printer) ยี่ห้อ TSC รุ่น TE200

Read More


วิธีการแก้ปัญหา TSC TA210 เบื้องต้น

วิธีการแก้ปัญหา TSC TA210 เบื้องต้น

คลิปสาธิตวิธีการใส่สติ๊กเกอร์ ใส่หมึกพิมพ์ริบบอน การตั้งค่าต่างๆ และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นจากทางผู้ผลิต สำหรับ เครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์ (Barcode Label Printer) ยี่ห้อ TSC รุ่น TA210

Read More


วิธีการแก้ปัญหา TSC TTP-244 Pro เบื้องต้น

วิธีการแก้ปัญหา TSC TTP-244 Pro เบื้องต้น

คลิปสาธิตวิธีการใส่สติ๊กเกอร์ ใส่หมึกพิมพ์ริบบอน การตั้งค่าต่างๆ และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นจากทางผู้ผลิต สำหรับ เครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์ (Barcode Label Printer) ยี่ห้อ TSC รุ่น TTP-244 Pro

Read More


Showing posts 1 - 7 of 7