Knowledge and News - สาระน่ารู้และข่าวสาร

ประวัติและความเป็นมาของบาร์โค้ด

ประวัติและความเป็นมาของบาร์โค้ด

ความคิดในการพัฒนาระบบการเก็บข้อมูล และการอ่านข้อมูลโดยอัตโนมัตินั้นเริ่มขึ้นในปีคริสตศักราช 1932 โดยกลุ่มนักศึกษาที่นำโดย Wallace Flint จากมหาวิทยาลัย Harvard ได้นำเสนอโครงการที่จะให้ใช้บัตรเจาะรูเป็นตัวกำหนดรหัสสินค้า และให้ลูกค้าซื้อสินค้าจากแคตตาล็อก โดยเมื่อนำบัตรตอกมาใส่ลงเครื่องอ่าน ระบบจะสามารถดึงเอาสินค้าชิ้นนั้นออกมาจากห้องเก็บสินค้า พร้อมทั้งออกบิลและตัดสต๊อกโดยอัตโนมัติ

Read More


เนื้อสติ๊กเกอร์แต่ละประเภท

เนื้อสติ๊กเกอร์แต่ละประเภท

สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด แต่ละเนื้อจะแตกต่างกันที่คุณสมบัติ และลักษณะของการนำไปใช้งาน ซึ่งจะมีอยู่ 8 ชนิดหลักๆด้วยกัน

Read More


หมึกพิมพ์ริบบอนแต่ละประเภท

หมึกพิมพ์ริบบอนแต่ละประเภท

หมึกพิมพ์ริบบอน แต่ละเนื้อจะแตกต่างกันที่คุณสมบัติ และลักษณะของการนำไปใช้งาน ซึ่งจะมีอยู่ 4 ชนิดหลักๆด้วยกัน

Read More


วิธีการแก้ปัญหา TSC TTP-247 เบื้องต้น

วิธีการแก้ปัญหา TSC TTP-247 เบื้องต้น

คลิปสาธิตวิธีการใส่สติ๊กเกอร์ ใส่หมึกพิมพ์ริบบอน การตั้งค่าต่างๆ และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นจากทางผู้ผลิต สำหรับ เครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์ (Barcode Label Printer) ยี่ห้อ TSC รุ่น TTP-247

Read More


วิธีการแก้ปัญหา TSC TE200 / TE210 เบื้องต้น

วิธีการแก้ปัญหา TSC TE200 / TE210 เบื้องต้น

คลิปสาธิตวิธีการใส่สติ๊กเกอร์ ใส่หมึกพิมพ์ริบบอน การตั้งค่าต่างๆ และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นจากทางผู้ผลิต สำหรับ เครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์ (Barcode Label Printer) ยี่ห้อ TSC รุ่น TE200 / TE210

Read More


วิธีการแก้ปัญหา TSC TA210 / TA200 เบื้องต้น

วิธีการแก้ปัญหา TSC TA210 / TA200 เบื้องต้น

คลิปสาธิตวิธีการใส่สติ๊กเกอร์ ใส่หมึกพิมพ์ริบบอน การตั้งค่าต่างๆ และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นจากทางผู้ผลิต สำหรับ เครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์ (Barcode Label Printer) ยี่ห้อ TSC รุ่น TA210 / TA200

Read More


วิธีการแก้ปัญหา TSC TTP-244 Pro เบื้องต้น

วิธีการแก้ปัญหา TSC TTP-244 Pro เบื้องต้น

คลิปสาธิตวิธีการใส่สติ๊กเกอร์ ใส่หมึกพิมพ์ริบบอน การตั้งค่าต่างๆ และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นจากทางผู้ผลิต สำหรับ เครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์ (Barcode Label Printer) ยี่ห้อ TSC รุ่น TTP-244 Pro

Read More


Showing posts 1 - 7 of 7